Konečne Perinbaba riadne pretriasla perinu a napadol sneh. Rýchlo sme oprášili boby, lopáre a hor sa na kopec. Ba i zimné slniečko sa na nás usmievalo, keď sme leteli dole kopcom. (foto) Bolo že to radosti.