Dňa 15.3.2018 sme boli na exkurzii v miestnej knižnici v Jablonovom. Privítala nás pani Balážová,ktorá deťom poukazovala množstvo detských kníh, ktorými knižnica disponuje. Deti sa s chuťou pozreli do prezerania.(foto)