Jeseň už priniesla svoje plody a odela sa do farebných šiat. Využili sme dary, ktoré nám poskytla a urobili zopár produktov. Pomohli nám aj niektoré maminy, ktoré sa doma pohrali so svojimi deťmi. Svojimi výrobkami sme sa prezentovali na výstave v kultúrnom dome. Výstava bola krásna a obohatená aj fotografiami obce v minulosti a dnes, ktoré deti tiež zaujali a hľadali na nich miesta a ľudí, ktorých poznajú. Teta Bednárová nás ponúkla ovocnými koláčikmi a dostali sme aj odmenu. Ďakujeme. (foto)