Krásny októbrový deň nás vytiahol na lúku púšťať šarkanov. To bolo radosti. Naše vlastnoručne vyrobené šarkany lietali sem - tam a za odmenu deti dostali diplomy. (foto)