O chvíľu sa rok s rokom opäť stretne a čaro Vianoc nadobúda svoju moc. Deti prekvapili svojich rodičov a starých rodičov a obdarovali ich velikánskym balíkom, ktorý bol plný básní, piesní, či tancov. Pozrite sa s nami. (foto)

A na záver:

"Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám to uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami."