To čo príde po polnoci je nové,

ale to čo tu bolo a čo zostane

je priateľstvo, láska a svet okolo nás.

Šťastný Nový rok 2020 , veľa lásky

       praje kolektív MŠ  Jablonové