DÔLEŽITÝ OZNAM 

O ZATVORENÍ PREVÁDZOK ŠKOLY súvisiaceho so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 12.03.2020 14:30 hod.

Na základe informácií, ktoré odzneli z úst pána Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky a z úst pani Denisy Sakovej, ministerky vnútra Slovenskej republiky počas tlačovej besedy po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 vedenie Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov školy i  verejnosti, že s účinnosťou od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane, t.j. 14 kalendárnych dní, budú zatvorené všetky prevádzky školy a bude prerušená výchovno-vzdelávacia i voľno-časová činnosť školy.

O ďalších opatreniach a postupe Vás budeme včas informovať.