02.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA!

Na základe Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01* a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ uverejnenými na jeho webovom sídle Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania NEBUDETE UHRÁDZAŤ POPLATKY ZA:

  • Materskú školu
  • Školský klub detí
  • Školskú jedáleň.

*Rozhodnutie obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01 je uverejnené na: https://sulov-hradna.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-01-Rozhodnutie.pdf

**Odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ sú  uverejnené na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa úhrady poplatkov za Materskú školu, Školský klub a Školskú jedáleň Vás budeme informovať.