09.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030**, Vám oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁKOV DO NAŠEJ ŠKOLY SA TENTO ROK z dôvodu mimoriadnej situácie NEUSKUTOČNÍ TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

Na zapísanie dieťaťa – prváčika - do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Prihláške a v jej prílohe, obe následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Prihlášku s prílohou zaslať od 15. do 30.04.2020:
 • naskenované (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy (Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná)
 • v originálnom  vyhotovení osobne (Len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob zápisu stanovuje obec Súľov-Hradná:    
  • miesto zápisu: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas zápisu: 20.04.2020 od 08.00 hod. do 12.00 hod. alebo 22.04.2020 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 1. Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí BUDÚ ŽIADAŤ O ODLOŽENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, vyplnia Prihlášku a túto skutočnosť uvedú jej časti „Údaje o fyzickom a duševnom zdraví a mentálnej úrovni dieťaťa - Budete žiadať odklad povinnej školskej dochádzky?“.

O ďalšom postupe pri Zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Prihlášok na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021.

*Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 1/2020

**Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.