V tomto školskom roku sme mali opäť niekoľko šikovných hlavičiek a poslušných jazýčkov, ktoré nás pekne reprezentovali nielen v školských a okresných kolách, ale aj v krajskom kole.

Olympiáda zo SJL

Najúspešnejšia bola v tomto roku v školskom kole Soňa Smatanová, žiačka 9. ročníka, ktorá našu školu úspešne reprezentovala aj v okresnom kole, kde získala pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj na strednej škole.

Šaliansky Maťko

Najkrajšie povesti z nášho okolia sme si mohli vypočuť 15. 12. 2015. V školskom kole sa umiestnili:

I. kategória – Katarína Hofericová 1. miesto

II. kategória

1.  miesto – Samuel  Šefara

2.  miesto – Marek Pistovčák

3.  miesto – Dominika Majtánová

III.  kategória

1.   miesto – Karin Staríčková

2.   miesto – Kristína Čičková

3.   miesto – Zuzana Košteková

Žiaci, ktorí získali prvé miesto, nás ďalej reprezentovali v okresnom kole v Bytči. Krásne 2. miesto získala Katarína Hofericová a 3. miesto Karin Staríčková. Dievčatám srdečné blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.

 

Hviezdoslavov Kubín

Do tejto asi najznámejšej súťaže prednesu poézie a prózy sa celkovo zapojilo 21 žiakov . Vypočuli sme si známe i menej známe príbehy hrdinov, ktoré prežívali rôzne etapy svojho života, ale i nádherné opisy prírody. Najkrajšie prednesy boli ocenené umiestnením i potleskom.

I.  kategória

1.  miesto – Katarína Hofericová

2.  miesto–  Zuzana Backová 

3.  miesto—Alex Sakala

II. kategória

1.   miesto – Marek Gajdoš

2.   miesto– Veronika Rantúchová

3.   miesto – Sabína Čičková

III. kategória

1.   miesto – Eliška Galová

2.   miesto – Natália Danížková

3.   miesto – Rastislav Brigant

Všetkým umiestneným blahoželáme a želáme veľa úspechov a chuť recitovať aj v ďalších ročníkoch .

Koordinátorka primárnej prevencie zorganizovala so žiakmi 6. ročníka aktivity pre žiakov II. stupňa. Boli zamerané na protidrogovú prevenciu. Trieda, ktorá získala najviac bodov bola odmenená.

Žiaci ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa zapojili do reklamnej kampane boja proti fajčeniu. Jednotlivé ročníky spracovali plagáty s touto témou, ktoré sú vystavené v priestoroch školy. Žiaci tak majú možnosť stále vidieť, aké zhubné následky má fajčenie na ľudský organizmus.

Žiaci 1. a 2. roč. absolvovali dňa  19.5.2016 koncoročný výlet do Budatínskeho zámku, kde si prezreli doteraz zrenovovanú časť a prešli sa po zámockom parku. Potom sa presunuli do detského zábavného centra Kongo v Žiline.

                                                                                                        N.Chudejová

8.5.2016 sa v Jablonovom uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. S kultúrnym programom sa predstavili žiaci 1.a2.ročníka.

                   N .CHudejová

Dňa 15.apríla sa žiaci 8.ročníka s triednou učiteľkou zapojili do 20.ročníka celoslovenskej zbierky Dňa narcisov 2016. Formou školského rozhlasu informovali všetkých žiakov našej ZŠ o spomínanej akcii. V piatok vyzbierali príspevky od žiakov a ostatných zamestnancov školy. Pridali sa k nim aj ochotní ľudia z obchodu, pošty, OÚ v Súľove, OÚ v Jablonovom i MŠ v Jablonovom. Spoločne sme vyzbierali 152 eur ( prekonali sme aj minuloročnú zbierku ).

Všetkým prispievateľom ďakujeme.                                               

Mgr. J. Tarhajová