Streda opäť patrila zvieratám. Štvrtého októbra si  pripomíname Svetový deň zvierat. Tento deň je zároveň sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna zvierat a chudobných.
Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudí k živočíšnej ríši. Deviataci pri tejto príležitosti predstavili žiakom svojich domácich miláčikov (korytnačku a škrečka), porozprávali im o starostlivosti a ich potrebách. Okrem toho bola vyhlásená aj triedna súťaž. Žiaci si mali priniesť nejaký predmet, ktorý znázorňoval živočícha (mohlo to byť plyšové zvieratko, kľúčenka, knižka, peračník a pod.). Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa počas prestávok hrali s týmito ,, zvieracími kamarátmi ".
      Zorganizovali sme aj  finančnú zbierku pre opustené a zranené zvieratá. Spoločnými silami sa vyzbieralo 65 eur, ktoré budú zaslané do Záchrannej stanice v Zázrivej. Touto cestou sme chceli upozorniť na neohľaduplnosť ľudí k týmto nemým tvorom a poukázať na dôležitosť spolužitia človeka a zvieraťa.


Všetkým prispievateľom ĎAKUJEME :D

Foto vo fotogalérii ...

       V stredu 27. septembra 2017 si žiaci našej školy, rovnako ako mnohé školy na Slovensku, pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka  a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
       Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj niekoľko minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.
        Pretože deti rady súťažia, opäť sme vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU ŠKOLY. V tento deň si mali žiaci priniesť mliečnu desiatu a zvieratko, ktoré nám dáva mlieko (kravu, kozu, ovcu). Po splnení úloh im boli pridelené jednotlivé body.

       Jar je tu.  Spievajú  vtáky, rozkvitajú lúky, pučia stromy, oddýchnutá zem sa prebúdza po zime. Krajina sa oblieka  do zelenej  farby – farby nádeje a nového života.

       Jar nakukla aj do našej školy. Dvere jej pootvorili šikovné deti a ona im pomohla pri tohtoročnom jarnom tvorení na hodinách výtvarnej výchovy, techniky a sveta práce. Vyskúšali  sme si rôzne techniky zdobenia kraslíc, pracovali s korálikmi, prírodninami, papierom či farbami. Využili sme aj odpad. Plastové fľaše nám poslúžili ako kvetináče pri siatí rôznych  druhov zŕn.

       Výstavka prác žiakov dôstojne  zdobí vstupnú časť budovy našej školy.  Svedčí o zručnosti a šikovnosti mnohých našich žiakov.

Okresné kolo matematickej olympiády

V okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa konalo 4. apríla 2017, nás reprezentovali dvaja žiaci 8. ročníka. Krásny výsledok dosiahol Samuel Tarhaj, ktorý sa umiestnil na 1.-2. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

 

 

Okresné kolo Pytagoriády

Úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda  postúpili do  okresného kola . Konalo sa  14. a 15. marca  2017 v CVČ Bytča. O poradí žiakov rozhodovali správne vyriešené úlohy a rýchlosť ich riešenia.

V okresnom kole sa najlepšie umiestnila žiačka 4. ročníka, Rebeka Maslíková, ktorá v kategórii P4 obsadila 1. miesto.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazke blahoželáme k úspechu!

 

21. ročník Dňa narcisov

Aj tento rok vytvorili žiaci 8. ročníka hliadky dobrovoľníkov, aby urobili zbierku pre Ligu proti rakovine.

V piatok, 7. apríla, si všetci prispievatelia pripli na odev žltý narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory. 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore sme v tomto školskom roku vyzbierali 110 eur.

Foto vo fotogalérii...

               Voda je drahocenná a pre všetky živé organizmy na Zemi ničím nenahraditeľná surovina. Sprevádza nás počas celého života.  Ešte stále ju považujeme za samozrejmosť a zdá sa, že si neuvedomujeme jej vzácnosť.  Voda je život. Jej celosvetový význam je zakotvený  aj vo vyhlásení OSN, ktorá 22. marec určila za Svetový deň vody.                                      Pri tejto príležitosti a v rámci plánu environmentálnych aktivít na školský rok 2016/2017 sa 23.03.2017 šiestaci a siedmaci stretli  na poučnej besede o vode.  Pán Ing. Jozef Vrábel, pracovník Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina, žiakom vysvetlil a názorne priblížil zložitú „cestu kvalitnej pitnej vody“, ktorú očakávajú  obyvatelia, priemysel, poľnohospodári.  Spoločné stretnutie bolo  spestrené  vedomostným kvízom o vode. Najlepší  traja riešitelia boli na záver  odmenení  vecnými  cenami od spoločnosti SEVAK, a.s.

 

V dňoch 26. 1. – 1. 2. 2017 sa žiaci 6. – 8.ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. V lyžiarskom stredisku Makov si pod vedením skúsených inštruktorov vyskúšali svoje lyžiarske schopnosti. Počasie nám prialo. Slniečko svietilo. Menej zdatní i skúsení lyžiari si posledný deň vychutnávali upravenú zjazdovku a tešili sa z rôznych súťaží. Po absolvovaní slalomu získali vytúžený diplom.  Žiaci sa vrátili domov spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.

 

Foto vo fotogalérii... 

 

Dňa 21. 02. 2017 sa u nás konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Účasť na ňom bola veľmi veľká. Spolu sa ho zúčastnilo 25 žiakov z 1. a 2. stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Všetci súťažiaci boli veľmi pekne pripravení. Počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra, ktorú riadila odborná porota, ktorá mala neľahkú úlohu  - vybrať v každej kategórii troch najlepších recitátorov. Po dlhšej porade sa pani učiteľky dohodli na nasledujúcich víťazoch:

I. kategória

1. miesto – Katarína Hofericová – 4.r.

2. miesto – Peter Baláž – 4.r.

3. miesto – Sára Kerešová – 3.r.

II. kategória

1. miesto – Alexander Sakala – 5.r.

2. miesto – Juraj Butko - 6.r.

3. miesto – Marek Pistovčák (próza) – 6.r.

                   Matúš Čička (poézia) – 5.r.

III. kategória

1. miesto nebolo udelené

2. miesto - Natália Danížková (8.r.)  

3. miesto -  Veronika Rantúchová (7.r.)

Výhercom srdečne blahoželáme. Víťazi  prvých miest nás budú ďalej reprezentovať v okresnom kole v Bytči. Dúfame, že i tam sa im bude dariť.

Foto vo fotogalérii...

                  Medzi najkrajšie literárne súťaže patrí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Svoje vie o tom aj naša žiačka Karin Staríčková, ktorá nás dňa 24. 2. reprezentovala v krajskom kole tejto súťaže. Síce nezískala vzácne ocenenie, aj tak jej patrí  vďaka za nádherný prednes povesti zo Súľova.  Preukázala svoje recitačné schopnosti a odchádzala s dobrým pocitom. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu starodávnych povestí, krásy slova a prednesu.

Dňa 12. 1. 2017 sa dvaja žiaci našej školy, víťazi školského kola súťaže Šaliansky Maťko, zúčastnili okresného kola tejto súťaže. Piatak Alexander Sakala sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste. Siedmačka Karin Staríčková získala v Bytči krásne 1. miesto. Postúpila do krajského kola v Žiline. Obidvom úspešným recitátorom povestí úprimne blahoželáme.

Žiaci 6. - 8. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik.  V dňoch 2. - 4. 11. si svoje plavecké schopnosti , zdatnosť a vytrvalosť preverili v útulných priestoroch plavárne v Považskej Bystrici. Počas výcviku sa im venovali tri trénerky, ktoré dohliadali na správny spôsob plávania. Cieľom bolo zvládnuť viacero plaveckých štýlov a jeden plavecký štýl tak, aby preplávali dlhšiu vzdialenosť technicky správne a so štartovým skokom. Výcvik sa deťom veľmi páčil. Až najbližšia letná sezóna preverí ich nové plavecké schopnosti.

Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali 25. októbra pútavou formou výchovný koncert. Umelecká agentúra LETart production nám ponúkla zábavný interaktívny koncert s názvom "Dr. Zembolí". Boris Lettrich spevák zo skupiny AYA a Peter Miháľ bubeník Tomáša Bezdedu spolu so žiakmi hľadali spôsoby, ako jednoducho, malými krôčikmi dokážeme liečiť našu Zem. Bol to koncert plný poučných textov a veselých pesničiek so zameraním na ekológiu a environmentálnu výchovu. Veríme, že pre našich žiakov bol tento výchovný koncert prínosom.

Foto vo fotogalérii...