Rosová, 16.06.2020

MAT 6 - files/MAT_6__1662020.pdf

MAT 8 -files/MAT_6__1662020.pdf

MAT 9 - Vypracujte v Pracovnom zošite 2 stranu 14 a 15