Milí žiaci, na piatok som pre Vás pripravila:

SJ 8 – otestuj svoje vedomosti. Vyplň pracovný list: files/Zkladn_vetn_leny.pdf ,

SJ 6 – Hravá slovenčina str. 42/34, 35 a str. 43/36 písomne – cvičný zošit.

SJ 5 – overovanie vedomostí. Vyplň pracovný list: files/SJL5_____Prdavn_men.pdf .

INF 7 –  doplňte 5 snímok v prezentácii z minulého týždňa podľa vlastného uváženia, nezabudnite použité zdroje.

INF 8 – files/INF_8.pdf .

Želám Vám pekný víkend.

Mgr. Gabriela Rosová 23.3.2020

Matematika 6.roč. -Pracovný zošit 1 – vypracujte úlohy str.40 -41

Matematika 8.roč. – Pracovný zošit 1 – vypracujte úlohy str.44 - 45

Matematika 9.roč.Pracovný list č.1 – skontrolujte si výsledky testu č.1, príklady, v ktorých ste mali chyby znovu prepočítajte!

files/Vysledky__testov_9.pdf

Dejepis 9.roč. – z učebnice si prečítajte a spoznámkujte nové učivo Sovietizácia Československa str. 96-97

Dejepis 7.roč. – z učebnice si prečítajte a spoznámkujte nové učivo Reformácia a katolícka reforma str. 67 až 69 od  katolíckej reformy do konca učiva

 

Mgr. Gabriela Rosová 20.3.2020

Matematika 6.roč. -Pracovný zošit 1 – vypracujte úlohy str.37-39.

Matematika 8.roč. – Pracovný zošit 1 – vypracujte úlohy str.41-43

Matematika 9.roč.Pracovný list č.5 – vypracujte všetky úlohy

Dejepis 8.roč. – z učebnice si prečítajte a spoznámkujte nové učivo Anton Bernolák str.40-43

Dejepis 9.roč. – vyhľadajte a spracujte informácie k organizáciám NATO, Varšavská zmluva, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, Európske hospodárske spoločenstvo-kedy vznikli, ktoré boli ich členské štáty, čím sa zaoberali, či existujú dodnes..

Vážení rodičia, milí žiaci,

 od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 bude výučba prebiehať v inom režime. Vyučujúce budú posielať zadania domácich úloh a učebné materiály z jednotlivých vyučovacích predmetov. 

Prosíme rodičov o priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov.

Ďakujeme za pochopenie.

 

bguzruignr

1. hodina              7.40 –  8.25

2.hodina               8.35 –  9.20

3.hodina               9.30 – 10.15

4.hodina              10.30 – 11.15

5.hodina              11.25 – 12.10

6.hodina              12.20 – 13.05

7.hodina              13.15 – 14.00

Podkategórie

Zmluvy uverejnené na starej stránke do 7.2.2014 nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - Zmluvy do 7.2.2014