Bohušová Simona

zástupca zriaďovateľa – predseda rady školy

 Búšovský Peter

zástupca zriaďovateľa

 Danížek Anton

zástupca zriaďovateľa

 Danížek Ondrej

zástupca rodičov

 Mgr. Danížková Miroslava

zástupca rodičov - podpredseda rady školy

Galová Anastázia 
 

zástupca rodičov

 Hozdeková Helena

zástupca nepedagogických zamestnancov

 Mgr. Murínová Sláva

zástupca rodičov

 Mgr. Rosová Gabriela

zástupca pedagogických zamestnancov

 Seddaoui Pokorná Lívia

zástupca pedagogických zamestnancov

 Mgr. Smatanová Lenka

zástupca zriaďovateľa