Dňa 24.3. sme boli na exkurzii v miestnej knižnici v Jablonovom. Pani Balážová nás oboznámila s množstvom detskej literatúry, prečítala nám  básne aj úryvky z rozprávok. Poukazovala nám knihy vhodné pre maličkých aj pre starších čitateľov. (foto)