21. februára je Medzinárodný deň materinského jazyka. Pri tejto príležitosti sme spoločne s rodičmi pripravili akciu Poslúchaj ma jazýček, kde sa deti prezentovali doma naučenými básničkami a riekankami. Deti sa krásne pripravili a usilovne trénovali svoj jazýček, aby dokázal správne vysloviť čo najlepšie všetky hlásky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili.(foto)