Detektív Očko

 Dňa 23.4.2018 k nám zavítalo divadlo Príbeh s predstavením "Detektív Očko". Príbeh sa odohrával v jednom ďalekom lese. Všetky zvieratká si tam žili svorne a šťastne. No až kým, im naraz nezačnú miznúť veci. Hlavný hrdinovia Zajac Fero, Medveď Bonifác aj za pomoci Líšky, napíšu list detektívovi Očkovi, aby im prišiel pomôcť nájsť zlodeja stratených vecí.(foto)

Zápis do 1. ročníka

Dňa 9.4.2018 sa uskutočnil v areáli ZŠ Súľov - Hradná zápis do prvej triedy.Zápisu sa zúčastnilo 15 detí, z toho 7 zo Súľova a 8 z Jablonového.Trošku s rešpektom plnili stanovené úlohy. O to  väčšiu radosť mali zo samých jednotiek v ich prvej "žiackej" knižke.(foto)

Návšteva v 1. ročníku

Dňa 27.3.2018 sme sa boli pozrieť v škole na našich kamarátov - prvákov. Ukázali nám pod vedením Mgr. Frniakovej , čo všetko sa už v škole naučili. A my sme tiež predviedli, čo všetko už vieme.(foto) Veľmi sa tešíme na zápis .

Návšteva knižnice

Dňa 15.3.2018 sme boli na exkurzii v miestnej knižnici v Jablonovom. Privítala nás pani Balážová,ktorá deťom poukazovala množstvo detských kníh, ktorými knižnica disponuje. Deti sa s chuťou pozreli do prezerania.(foto)

Zapis do MŠ 2018/2019

O neposlušnej Alici

14. februára, akurát na sviatok Valentína, k nám zavítalo divadlo Príbeh s predstavením O neposlušnej Alici. Rozprávkový príbeh o dievčatku Alici, ktorá nechcela nikoho poslúchať, až kým ju to klaun Pepé, jej hračka, nenaučil. Že ako? To sa deti dozvedeli v rozprávke.(foto)

Ďalšie články...

  1. Karneval