Zápis do 1. ročníka

Dňa 9.4.2018 sa uskutočnil v areáli ZŠ Súľov - Hradná zápis do prvej triedy.Zápisu sa zúčastnilo 15 detí, z toho 7 zo Súľova a 8 z Jablonového.Trošku s rešpektom plnili stanovené úlohy. O to  väčšiu radosť mali zo samých jednotiek v ich prvej "žiackej" knižke.(foto)

Návšteva v 1. ročníku

Dňa 27.3.2018 sme sa boli pozrieť v škole na našich kamarátov - prvákov. Ukázali nám pod vedením Mgr. Frniakovej , čo všetko sa už v škole naučili. A my sme tiež predviedli, čo všetko už vieme.(foto) Veľmi sa tešíme na zápis .

Návšteva knižnice

Dňa 15.3.2018 sme boli na exkurzii v miestnej knižnici v Jablonovom. Privítala nás pani Balážová,ktorá deťom poukazovala množstvo detských kníh, ktorými knižnica disponuje. Deti sa s chuťou pozreli do prezerania.(foto)

Zapis do MŠ 2018/2019

O neposlušnej Alici

14. februára, akurát na sviatok Valentína, k nám zavítalo divadlo Príbeh s predstavením O neposlušnej Alici. Rozprávkový príbeh o dievčatku Alici, ktorá nechcela nikoho poslúchať, až kým ju to klaun Pepé, jej hračka, nenaučil. Že ako? To sa deti dozvedeli v rozprávke.(foto)

Karneval

Fašiangy sa končia a tradične na záver robíme karneval. Toho roku sme sa preniesli do sveta sci-fi, nakoľko k nám zavítali samí ...manni...superman, batman, airoman ... Pozrite sa s nami  sami (foto) Čakal nás tanec, súťaže, občerstvenie a kopec zábavy.

Ďalšie články...

  1. Sánkovačka