Milé deťúrence,

Viete, aké žijú zvieratká v lese? Viete, koľko ich je? Je ich mnoho a nedajú sa porátať na našich desiatich prštekoch. A preto som vám spracovala rozprávku o piatich zvieratkách, ježkovi, veveričke, líške, vlkovi a medveďovi. 

files/V_LESE-_rozprvka.pdf

Vaša p. uč. Maťka 

 

Dieťa text počúva, čiastočne vníma, pod jeho vplyvom niečo prežíva, niečo si predstavuje a niečo si odnáša. Najmä u malých detí je tento zážitok spočiatku len veľmi difúzny. S vývinom jazyka a reči a tiež s pomocou a podporou dospelého (čítajúceho rodiča či učiteľky) postupne a čoraz viac preniká k významom textov, obsahom toho, čo je na stránkach kníh napísané v jazyku (slovách, vetách a väčších úsekoch textu), ako aj k tomu, čo je ukryté „medzi riadkami“ textov. Presnejšie povedané, s pomocou dospelého sa učí chápať ich hlbší význam, rozumieť, čo znamenajú, aký zmysel má to, čo čítame, čo nám to hovorí o živote, svete okolo nás i o nás samých. Hovoríme teda o rozvíjaní dvoch odlišných úrovní chápania významu textu. 

- explicitné chápanie textu= myslia sa veľmi konkrétne obsahy (fakty, informácie, udalosti, postavy, ich mená a pod.), o ktorých sa v texte píše priamo

- implicitné chápanie textu= vtedy sa u detí rozvíja predstavivosť a fantázia- deti si pokračovanie príbehu domýšľajú ( akoby sa mohol príbeh skončiť či pokračovať), tu sa odpovede nenachádzajú v texte