Preberanie antigénových testov sa uskutoční vo ŠTVRTOK 9.9.2021 nasledovne:

17:00 – 17:30 hod.

  • v Hradnej – prístrešok pred hasičskou zbrojnicou (rodičia žiakov z Hradnej)
  • v Súľove – budova ZŠ (rodičia žiakov zo Súľova)
  • v Jablonovom – budova MŠ (rodičia žiakov z Jablonového)

7:00 – 7:40 hod. v budove ZŠ Súľov (rodičia, ktorí nemôžu v čase 17:00 – 17:30)

Testy môže prebrať len zákonný zástupca dieťaťa.

Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín ( do 27.4.2021), kedy môžete venovať našej škole 2% z Vašich daní.

Z dôvodu mimoriadnej sitácie Vás prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu files/Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Obidve tlačivá doručte do školy, poprípade nechajte na OÚ v Súľove alebo v Jablonovom (pracovníci OÚ nám ich odovzdajú).

V prípade nejasností volajte 0903 131 222.