Preberanie antigénových testov sa uskutoční vo ŠTVRTOK 9.9.2021 nasledovne:

17:00 – 17:30 hod.

  • v Hradnej – prístrešok pred hasičskou zbrojnicou (rodičia žiakov z Hradnej)
  • v Súľove – budova ZŠ (rodičia žiakov zo Súľova)
  • v Jablonovom – budova MŠ (rodičia žiakov z Jablonového)

7:00 – 7:40 hod. v budove ZŠ Súľov (rodičia, ktorí nemôžu v čase 17:00 – 17:30)

Testy môže prebrať len zákonný zástupca dieťaťa.