Rozdelenie triednictva:

1.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

2.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

3.       ročník:                  Mgr. Natália Chudejová

4.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

5.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

6.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

7.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

8.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

9.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

 

bez triednictva:           Mgr. Jozefína Novotná