Rozdelenie triednictva:

1.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

2.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

3.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

4.       ročník:                  Mgr. Natália Chudejová

5.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

6.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

7.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

8.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

9.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

 

bez triednictva:           Mgr. Petra Novosadová