1.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

2.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

3.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

4.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

5.       ročník:                  Mgr. Katarína ĎurcováGabriela Rosová

6.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová 

7.       ročník:                  Mgr. Monika ŠkuláňováMarcela Trebulová

8.       ročník:                  Mgr. Marcela TrebulováMariana Kalabusová

9.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová