Mesiac marec patrí každý rok knihám - pozornosť sa venuje najmä úcte k týmto písomným prameňom. Žiaci sa oboznamujú so zákutiami knižníc, neľahkou prácou knihovníčok, spisovateľov či ilustrátorov. Aj tohtoročný marec sme na našej škole venovali knihám. Žiaci ich nielen čítali, no pokúsili sa ich aj ilustrovať. Ako si deti predstavujú Janka Hraška či Marušku z rozprávky Soľ nad zlato si môžeme pozrieť na nástenke prác detí, ktorá zdobí spoločné priestory školy.

                                      Mgr. Kalabusová

apríl 2016