Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín ( do 27.4.2020), kedy môžete našej škole venovať 2 % Vašich daní. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu files/Vyhlasenie-o-ZD-2019_editovatelne.pdf

podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Obidve tlačivá nechajte na Obecnom úrade v Jablonovom, alebo v Súľove

(pracovníci OÚ nám ich odovzdajú). V prípade nejasností nás kontaktujte na čísle 0903 131 222.