31.08.2020 (aktualizácia), riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre Materskú školu

RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY UPOZORŇUJEME NA ZMENY HYGIENICKÝCH PRAVIDIEL A OPATRENÍ OD 01.09.2020:

  1. PRE OSOBY VRACAJÚCE SA ZO ZAHRANIČIApodrobné informácie tu
  2. PRE ORGANIZOVANIE HROMADNÝCH PODUJATÍpodrobné informácie tu
  3. PRE NOSENIE RÚŠOK - podrobné informácie tu.

ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, ABY SA OBOZNÁMILI S TÝMITO ZMENAMI A DODRŽIAVALI ICH.

Opakovane upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov detí Materskej školy a žiakov Základnej školy, že ŠKOLA NEPRIJME NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES DIEŤA / ŽIAKA:

  • ktoré / ktorý prejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži)
  • ktorému regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Ďakujeme za porozumenie!