Obec Súľov-Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov-Hradná, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020* rozhodla o obnovení školského vyučovania v základných školách v piatom až deviatom ročníku od 14.12.2020.

Podľa Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je vstup do školy povolený len žiakom 5. až 9. ročníka Základnej školy s negatívnym testom za predpokladu, že bol negatívne testovaný aj jeho jeden rodič / zákonný zástupca nie starším ako 7 kalendárnych dní.

Obec Súľov-Hradná ďalej oznamuje, že na základe výsledkov prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich návrat do školských lavíc a v spolupráci s obcou Jablonové a Základnou školou pre o testovanie antigénovými testami zriaďuje mobilné odborné miesta:

  • vo vstupných priestoroch budovy Základnej školy v Súľove
  • v Kultúrnom dome v Jablonovom.

Žiaci 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich rodičia / zákonní zástupcovia sa budú môcť na týchto odberných miestach otestovať v piatok 11.12.2020 v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. s prestávkou od 16:00 hod. do 16:20 hod.

Úplné znenie Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/.

** Úplné znenie Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je tu: Manuál k testovaniu.

O ďalšom postupe vás budeme informovaťv najbližších dňoch.