I počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zapájajú do matematických súťaží a úspešne reprezentujú svoju školu.

okresnom kole matematickej olympiády sa umiestnili takto:

kategória Z5: 1.miesto David Bezdeda

kategória Z7 : 1. miesto Zuzana Backová

                         1.miesto Michaela Piačková

kategória Z9: 1.miesto Romana Čičková

                        1.miesto Alexander Sakala

 

Žiačka 9.ročníka Romana Čičková je aj úspešnou riešiteľkou krajského kola matematickej olympiády.

 

Sme radi, že aj počas obdobia náročného dištančného vyučovania nestratili chuť a nadšenie pre matematiku.

Srdečne všetkým blahoželáme a deviatakom prajeme veľa šťastia na prijímacích pohovoroch smiley