Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka 30.04. 2021

29.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

OZNAM PRE ŽIAKOV 5. až 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (dostupnom napr. na https://www.ta3.com/clanok/1209429/ziaci-do-skol-uz-nepotrebuju-test-ako-je-to-s-ucitelmi.html) a výsledku prieskumu záujmu rodičov/zákonných zástupcov o testovanie žiakov 5. až 9. ročníka našej školy kloktacími testami

oznamujeme žiakom 5. až 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 30.04. 2021 od 08:00 h - do 08:30 hod. žiaci 8. - 9. ročníka

                                                               od 08:30 h - do 09:00 hod. žiaci 5. - 6. ročníka

                                                               od 09:00 h - do 09:15 hod. žiaci 7. ročníka             

 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová a Mgr. Mariana Kalabusová

 

 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 30.04. 2021 od 08:00 h -  do 08:30 hod. všetci žiaci z Hradnej a žiaci 5. ročníka zo Súľova

                                                               od 08:30 h -  do 08:45 hod.  žiaci 8. ročníka zo Súľova 

 • dozor a administratíva: Mgr. Marcela Trebulová, Mgr. Monika Škuláňová a Mgr. Petra Novosadová

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.