Preberanie antigénových testov (ďalších 5 kusov) sa uskutoční

                         v STREDU 29.9.2021 nasledovne:

17:00 – 17:15 hod.

  • v Hradnej – prístrešok pred hasičskou zbrojnicou (rodičia žiakov z Hradnej)
  • v Súľove – budova ZŠ (rodičia žiakov zo Súľova)
  • v Jablonovom – budova MŠ (rodičia žiakov z Jablonového)

7:00 – 7:30 hod. (streda 29.9.2021) v budove ZŠ Súľov

 (rodičia, ktorí nemôžu v čase 17:00 – 17:15, alebo im to lepšie vyhovuje ráno)

Testy môže prebrať len zákonný zástupca dieťaťa.