Vážení rodičia a priatelia školy,
Blíži sa termín ( do 27.4.2022), kedy môžete našej škole venovať 2% Vašich daní.
Prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu , podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Obidve tlačivá doručte do školy, kvôli neskoršej identifikácii platieb.
Podnikateľské subjekty - vyplňte príslušnú stranu daňového priznania (Potrebné údaje o prijímateľovi – názov: Nadácia Spoločne pre región; sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina; právna forma: nadácia; IČO: 37900706) a jej fotokópiu doručte našej škole kvôli neskoršej identifikácii platieb.