Mgr. Gabriela Rosová 28.4.2020

Matematika 6.roč. –Pracovný zošit 2 – vypracujte úlohy na strane 32.

Matematika 8.roč. – Vypočítajte úlohy 10,11 a 12 z pracovného listu. Riešenia úloh 7 až 12 mi pošlite.

Matematika 9.roč. –Vyriešte úlohy 1-10 z priloženého testu č.11.files/Test_c11.pdf

Dejepis 6.roč. –prečítajte a spoznámkujte si učivo Uzavreté vidiecke sídla str. 80 -81 po Novota Európy