KABARET

Kabaret (francúzsky cabaret - krčma)

je malá scéna so zábavným, humoristickým, hudobným alebo tanečným programom. Obsahuje šansónyskeče. Program sa skladá z jednotlivých hudobných, speváckych, tanečných alebo scénických výstupov. Programom prevádza konferencier. Kabaretné piesne sú označované tiež termínom kabaretné kuplety. Ľahší kabaret s prevažujúcim hudobným programom je označovaný slovom šantán.

 

V Európe vari ani nepoznáme metropolu, kde by neexistoval kabaret. Na Slovensku sme ho nemali viac ako štyridsať rokov.

Starší Bratislavčania naň spomínajú ako na čosi, čo u nás už možno vídať len v skromných archívnych filmových a hudobných záznamoch, na fotografiách a zažltnutých plagátoch.

 

        Kabaret vychádza z muzikálu a približuje prostredie i umelcov tohto žánru v predvojnovom Nemecku.

 vypočujte si pieseň Money na YouTube/ https://www.youtube.com/watch?v=I8P80A8vy9I     

 

            Na princípoch kabaretu a revue hralo v Prahe 30 rokov Osvobozené divadlo so skladateľom J. Ježkom a hercami – autormi Voskovcom a Verichom. /https://www.youtube.com/watch?v=92pEbZ69vaY  

 

A práve na nich nadviazali neskôr divadlá malých scén a kabarety v Čechách i na Slovensku. Najvýznamnejší je Semafor, ktorý sa spája s dvojicou Suchý a Šlitr. https://www.youtube.com/watch?v=j27Ur01Z94I   

Želám pekný hudobný deň!

Ivanková