DEJ 5 – opíšte si poznámky a učivo si prečítajte v učebnici str. 62-65. Okrem toho vypracujte do zošita str. 66/2. Úlohu odfoťte a pošlite mi najneskôr 25.5.files/5_pismo.pdf

 

BIO 7 – vyberte si jednu časť zo seriálu Bol raz jeden život a desiatimi vetami opíšte, o čom daná časť bola, čo ste sa dozvedeli, čo vás zaujalo. Vety napíšte do zošita, odfoťte a pošlite mi najneskôr 25.5. 20:00 hod.

https://www.youtube.com/results?search_query=bol+raz+jeden+zivot

 

GEO 7 – dokončite prezentácie a pošlite mi ich do 5.6.

 

BIO 8 – do zošita vypracujte str. 117 Rieš a skúmaj úloha 2. Vaše nápady odfoťte a pošlite mi najneskôr 25.5.

 

GEO 8 – vašou úlohou bude zhotoviť 3D projekt. Vyberte si ľubovoľnú atrakciu zo Slovenska (hrady, zámky, jaskyne, chránené územia, sochy, budovy, skanzeny...) a spracujte ju do podoby 3D modelu. Použiť môžete kartónové škatule, polystyrén, drevo, plast, plastelínu, rastliny, figúrky zvierat, kamene...Minulý rok napríklad robili TANAP, Manínsku tiesňavu, Poľanu, Ski Makov. Hotové modely odfoťte a pošlite mi do 5.6.

 

BIO 9 – pozrite si dokument Domov a desiatimi vetami opíšte, čo ste sa v dokumente dozvedeli, čo vás  prekvapilo, zaujalo. Vety napíšte do zošita a pošlite mi najneskôr 25.5.

https://www.youtube.com/watch?v=pzndgFZ0Njs

 

TSV chlapci 5-9 – kto bude mať chuť, môže si zacvičiť podľa priloženého videa.

https://www.youtube.com/watch?v=4-r3Yz7GfdM&list=RDCMUCyiNCEHLyKbSUrrncVr9KvQ&index=15