Ahojte, posielam vám dokument, podľa ktorého si jednoducho môžete otestovať úroveň svojej kondície. 

PRAKTICKÁ AKTIVITA č.1

 

Téma:       Test kondície – Ruffierova funkčná skúška

Teória:     Výsledok, ktorý testom získame je založený na srdcovej frekvencii. Kondičný test tak predstavuje spoľahlivý obraz           o pripravenosti nášho tela na fyzickú záťaž. Srdcovú frekvenciu, čiže pulz (tep) meriame vždy po dobu 1 minúty.

Pomôcky:   stopky, kalkulačka

Postup:     1. Prvé meranie srdcovej frekvencie vykonáme po sediačky. Dôležité je, aby sme predtým sedeli aspoň 5 minút, ideálne 30 minút. Meriame tep 1 minútu. Výsledkom merania bude hodnota SF1.

 

2. Vykonáme 30 drepov. Drepy je potrebné odcvičiť približne za 45 sekúnd. Nesnažíme sa ich vykonať čo najrýchlejšie, alebo naopak za dlhší čas ako 45 sekúnd. Hneď po dokončení posledného drepu si zmeriame tep po dobu 1 minúty. Výsledkom bude SF2.

 

3. Posadíme sa a meriame tep ďalšiu 1 minútu. Výsledkom bude SF3.

 

4. Namerané hodnoty dosadíme do tohto vzorca a vypočítame výsledný index.

 

i = [(SF1 + SF2 + SF3) - 200]/10

 

Hodnotenie:

INDEX:

Ako je na tom Vaša kondícia (srdce):

do 3,0

VÝBORNÁ KONDÍCIA

3,1 – 7,0

dobrá kondícia

7,1 – 12,0

priemerná kondícia

12,1 – 15,0

slabá kondícia

nad 15

VEĽMI ZLÁ KONDÍCIA

 

 

 

Záver:      Môj výsledný index je číslo ......, na základe ktorého je moja kondícia ............................... .