Siedmaci, 

po dlhšom čase sa spolu opäť stretávame na "hodine" OBN smiley files/OBN_7_29_5.pdf