Milí žiaci,

dnes si vypracujte tieto zadania a úlohy:

LIT 9, LIT 6, LIT 7 - zadanie nájdete na stránke: www.bezkriedy.sk ,

OBN 9 - zadanie nájdete na stránke: www.bezkriedy.sk + files/CSJL_9.pdf . Čítajte pozorne a dodržte termín odovzdania odpovedí.

 

Želám všetkým hlavne veľa zdravia.

Kalabusová