MAT5 - úlohy si nájdete na  stránke www.bezkriedy.sk