Milí žiaci,

aj dnes nájdete svoje zadania na www.bezkriedy.sk , čítajte pozorne a nezabudnite včas odovzdať domácu úlohu. Domácu úlohu posielajte vždy do bezkriedy (postupuj podľa priloženého materiálu s názvom Dôležité nie do okienka textový komentár).

Pekný deň.

Kalabusová