Milí žiaci,

aj dnes nájdete svoje zadania LIT 7, LIT9, LIT 6, ETV 6/ETV 7, INF 6 a INF 8 na www.bezkriedy.sk.  Čítajte pozorne a nezabudnite včas odovzdať domácu úlohu.

Pekný deň.

Kalabusová