07.01.2022, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 04.01.2022 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/)  riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

Začiatok prezenčného vzdelávania v ZŠ a ŠKD bude od pondelka 10.01.2022

 • Začiatok prezenčného vzdelávania po zimných prázdninách v školskéhom roku 2021/2022 bude realizovaný podľa rozvrhu hodín 
  • Činnosť Školského klubu detí a výdaj stravy v Školskej jedálni bude od 10.01.2022
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vstúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • zaslať elektonicky cez Edupage  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, platné od 29.11.2021, 
  • žiaci majú povinnosť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nosiť rúška, preto je potrebné zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), 
  • rezort školstva pre bezpečné prostredie na školách, doporučuje rodičom/zákonným zástupcom, aby pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali antigénovým samotestom. Výsledok zaslať elektonicky cez Edupage - Domáci AG samotest - oznámenie o použití.

Starí rodičia to je dar z neba,

dávajú viac ako nám treba.

Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania.

Aj keď nás zabolí päťka z diktátu,

vždy nás chránia od rodičovského záchvatu.

 Za to Vám ďakujem babka i dedko,

že ste mi z lásky vždy dali všetko...Žiaci  a zamestnanci ZŠ s MŠ Súľov-Hradná Vám nielen v tomto mesiaci želajú veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.
 

          Preberanie antigénových testov (ďalších 5 kusov) sa uskutoční

                         v STREDU 29.9.2021 nasledovne:

17:00 – 17:15 hod.

 • v Hradnej – prístrešok pred hasičskou zbrojnicou (rodičia žiakov z Hradnej)
 • v Súľove – budova ZŠ (rodičia žiakov zo Súľova)
 • v Jablonovom – budova MŠ (rodičia žiakov z Jablonového)

7:00 – 7:30 hod. (streda 29.9.2021) v budove ZŠ Súľov

 (rodičia, ktorí nemôžu v čase 17:00 – 17:15, alebo im to lepšie vyhovuje ráno)

Testy môže prebrať len zákonný zástupca dieťaťa.

26.08.2021, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Školského semaforu a ďalších pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 17.08.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/) a Sprievodcu školským rokom 2021/2022  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinom od 01.09.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2021/2022 vo štvrtok 02.09.2021
 • Otvorenie školského roku 2021/2022 nebude organizované hromadne a uskutoční sa nasledovne:
  • žiaci 1. ročníka v čase od 08:15 hod. do 09:15 hod.; v interiéri (chodba na 1. NP) budovy Základnej školy s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode rodičov / zákonných zástupcov
  • žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Hradnej v čase od 07:10 hod. do 07:30 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných zástupcov
  • žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Súľove a v Jablonovom v čase od 07:30 hod. do 08:00 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných zástupcov
 • Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň nebude!
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vtúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za žiaka podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU. 
  • predložiť  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU.
  • zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky na celý deň.
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/2022 ktorý je možné stiahnuť TU.

  A2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od 03.09.2021

 • Bude realizovaná podľa Rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, ktoré žiaci dostanú 02.09.2021 a pokynov zamestnancov v Školskom klube deti.

Počas mesiaca júl od 1.7. do 16.7. 2021 niektorí žiaci 1.-4. ročníka navštevovali letnú družinu. Deti chodili na turistiku a vychádzky do prírody, pričom sa hravou formou učili poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa pomocou turistických značiek, poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia, čo si má obliecť správny turista a čo má mať zbalené v batohu. V spolupráci s CHKO Strážovské vrchy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o NPR Súľovské skaly, ochrane prírody a separovaní odpadu. Vyrábali aj výrobky z odpadových materiálov. Okrem poznávania okolitej prírody, žiaci spoznávali aj históriu obce Súľov-Hradná. Letnú družinu navštívila L. Galová, žiačka našej školy, ktorá deťom porozprávala o chove anduliek, korel a zebričiek. Vtáčiky doniesla aj do školy a deti ich mohli pohladkať, čo sa im veľmi páčilo. Chlapcov najviac zaujala vychádzka na miestne družstvo, kde videli traktory a ovečky. V rámci športového dňa deti otestovali svoje zručnosti a súťažili o sladké odmeny. V letnej družine sa aj veľa spievalo, tancovalo, kreslilo, hrali sa hry a pozerali rozprávky. Na záver sme sa spolu rozlúčili opekaním špekáčikov a slaninky v areáli penziónu Štefánik.  Deti si z letnej družiny odnášajú veľa pekných zážitkov a spomienok.