Koordinátorka primárnej prevencie zorganizovala so žiakmi 6. ročníka aktivity pre žiakov II. stupňa. Boli zamerané na protidrogovú prevenciu. Trieda, ktorá získala najviac bodov bola odmenená.

Žiaci ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa zapojili do reklamnej kampane boja proti fajčeniu. Jednotlivé ročníky spracovali plagáty s touto témou, ktoré sú vystavené v priestoroch školy. Žiaci tak majú možnosť stále vidieť, aké zhubné následky má fajčenie na ľudský organizmus.

Žiaci 1. a 2. roč. absolvovali dňa  19.5.2016 koncoročný výlet do Budatínskeho zámku, kde si prezreli doteraz zrenovovanú časť a prešli sa po zámockom parku. Potom sa presunuli do detského zábavného centra Kongo v Žiline.

                                                                                                        N.Chudejová

8.5.2016 sa v Jablonovom uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. S kultúrnym programom sa predstavili žiaci 1.a2.ročníka.

                   N .CHudejová

Dňa 15.apríla sa žiaci 8.ročníka s triednou učiteľkou zapojili do 20.ročníka celoslovenskej zbierky Dňa narcisov 2016. Formou školského rozhlasu informovali všetkých žiakov našej ZŠ o spomínanej akcii. V piatok vyzbierali príspevky od žiakov a ostatných zamestnancov školy. Pridali sa k nim aj ochotní ľudia z obchodu, pošty, OÚ v Súľove, OÚ v Jablonovom i MŠ v Jablonovom. Spoločne sme vyzbierali 152 eur ( prekonali sme aj minuloročnú zbierku ).

Všetkým prispievateľom ďakujeme.                                               

Mgr. J. Tarhajová

                                Dňa 13. 4. sa žiaci I. a II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu. Miroslav Bruise Žilka im ukázal, že v každom z nás je skrytý nejaký talent. Žiaci si mohli pozrieť niekoľko zaujímavých choreografií, ktorými tento tanečník potešil divákov v rôznych talentových súťažiach nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Počas koncertu sa mohli zapojiť do tancovania aj samotní žiaci a naučiť sa niekoľko tanečných krokov. Koncert sa im veľmi páčil, preto ho v závere ukončili veľkým potleskom.

                                                                                                         Mgr. Kalabusová

                                                                                                          apríl 2016