riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

 

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakom Základnej školy, že na základe platného  rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a uznesenia vlády SR  z dňa 05.02. 2021 sa upravuje  pre základné školy, niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy) a materské školy organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 od 08.02. 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo materiál  „Návrat do škôl 2021“   uverejnený na:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 08.02. 2021 bude:  

                1.  vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114.  Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom na e-mail zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ,

            2.  vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov - Hradná 64, podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami  rodičom / zákonným zástupcom,

            3.  činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základnej školy, Súľov -Hradná 64  pre žiakov, ktorí navštevujú  Školský klub detí,

            4.  vzdelávanie žiakov 5. – 9. ročníka Základnej školy zabezpečené  naďalej dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi.

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke v Materskej škole, v Základnej škole a v Školskom klube detí je podmienka  pretestovania sa zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí / žiakov .

 Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia , že pri vstupe do prevádzky  poverený zamestnanec  overuje  splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu:

 •  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18659.docx
 • Kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, nie staršie ako 7 dní
 • Kópiu dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19
 • Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase,  uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18660.docx

 

O prípadných ďalších zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy, detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať.

29.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcich príspevkoch v spojení s obsahom vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 28.01.2021 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/ a výsledkoch záväzného prieskumu uskutočneného medzi rodičmi / zákonnými zástupcami detí navštevujúcimi Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 01. do 05.02.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

22.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcich príspevkoch v spojení s obsahom vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnenom na: https://www.teraz.sk/slovensko/brief-bgrohlingaj-buduci-tyzden/521617-clanok.html a výsledkoch záväzného prieskumu uskutočneného medzi rodičmi / zákonnými zástupcami detí navštevujúcimi Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 25. do 29.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

15.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcom príspevku v spojení a obsahom tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnenej na jeho webovej stránke na: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a na základe výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 18. do 22.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

08.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe relevantných ustanovení legislatívnych noriem uvedených nižšie a výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 11. do 15.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

Legislatívny rámec organizácie a realizácie edukačného procesu v podmienkach našej školy tvoria:

 1. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:1-A1810 z 05.01.2021 - zverejnené 07.01.2021 na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/
 2. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo 04.01.2021 - zverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
 3. Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre materské školy z 03.01.2021  - zverejnená na: https://www.minedu.sk/informacia-pre-materske-skoly/
 4. Plán na návrat detí a žiakov do škôl - zverejnené na: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/
 5. Manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný 30.12.2020 a zverejnený na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
 6. COVID AUTOMAT - zverejnený na: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.