1.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

2.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

3.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

4.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

5.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

6.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

7.       ročník:                  Mgr. Petra Novosadová

8.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

9.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová