RNDr. Ján Mekiňa 

­    riaditeľ školy

Mgr. Anna Bušfyová

­    zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 

­   

Mgr. Iveta Maceková

­    zástupkyňa RŠ pre MŠ

Mária Jakubíková

­    vedúca ŠJ Súľov – Hradná a ŠJ Jablonové

 

Triedni učitelia:

1. ročník: Mgr. Júlia Tarhajová

2. ročník: Mgr. Mária Bátrnová

3. ročník: Mgr. Andrea Frniaková

4. ročník: Mgr. Jana Ivanková

5. ročník: Mgr. Marcela Trebulová

6. ročník: Mgr. Mariana Kalabusová

7. ročník: Mgr. Petra Novosadová

8. ročník: Mgr. Gabriela Rosová

9. ročník: Mgr. Monika Škuláňová

 

učitelia NAV: Mgr.Katarína Hrabovská, Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

vychovávateľka ŠKD: Jarmila Csefalvayová

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Kamasová

správca siete: Mgr. Richard Hromec

 

MŠ Súľov - trieda Sovičky
 
Mgr. Iveta Maceková - triedna učiteľka
Bc. Ľubica Kecíková
 
MŠ Jablonové
trieda Hviezdičky:
Lívia Seddaoui Pokorná - triedna učiteľka
Mgr. Monika Hujová
 
trieda Slniečka:
Jarmila Balážová - triedna učiteľka
Bc. Martina Papíková

Školníčka:              Zuzana Hrabovská

Upratovačky:          Petronela Kocianová

                           

Údržbár:                 Michal Smatana

Kuchárky:              Margita Krajčiová

                             Zuzana Hrabovská ml.

                             Monika Hrabovská

                             Alena Uková