ZŠ Súľov - Hradná:

 

Školníčka:              Zuzana Hrabovská

Upratovačky:          Petronela Kocianová

                           

Údržbár:               Anton Bušovský

Kuchárky:             Margita Krajčiová

                             Zuzana Hrabovská ml. - MD

                             Monika Hrabovská

                             Anna Kocianová

                            

 MŠ Súľov - Hradná:

 

Školníčka:             Helena Hozdeková

 

MŠ Jablonové:

Školníčka:             Anna Majtánová

Kuchárky:             Ľubica Zrebná

                             Alena Uková

                             Anna Galová