Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

2.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

3.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

4.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

5.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

6.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

7.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

8.       ročník:                  Mgr. Petra Novosadová

9.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

 

učitelia NAV: Mgr.Katarína Hrabovská, Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

vychovávateľka ŠKD: Jarmila Csefalvayová, Mgr. Katarína Ďurcová

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Katarína Hrabovská

správca siete: Mgr. Richard Hromec

 

MŠ Súľov - trieda Sovičky
Lívia Seddaoui Pokorná - triedna učiteľka
Bc. Martina Papíková
 
MŠ Jablonové
trieda Hviezdičky:
Mgr. Iveta Maceková - triedna učiteľka
Mgr. Monika Hujová
 
trieda Slniečka:
Bc. Ľuboslava Pinčíková - triedna učiteľka
Michaela Klundová