Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

2.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

3.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

4.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

5.       ročník:                  Mgr. Katarína ĎurcováGabriela Rosová

6.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová 

7.       ročník:                  Mgr. Monika ŠkuláňováMarcela Trebulová

8.       ročník:                  Mgr. Marcela TrebulováMariana Kalabusová

9.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

 

učitelia NAV: Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

vychovávateľka ŠKD: Ivana Piačková, Mgr. Katarína Šmahajová

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Ivanková

školský digitálny koordinátor: Mgr. Richard Hromec

 

MŠ Súľov - trieda Sovičky
Bc. Martina Bočková - triedna učiteľka
Lívia Seddaoui Pokorná
 
MŠ Jablonové
trieda Hviezdičky:
Michaela Klundová - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Maceková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
 
 
trieda Slniečka:
Bc. Ľuboslava Pinčíková - triedna učiteľka
Katarína Marťáková
 
trieda Žabky:
Mgr. Monika Hujová - triedna učiteľka
Klaudia Butková