Koordinátorka primárnej prevencie zorganizovala so žiakmi 6. ročníka aktivity pre žiakov II. stupňa. Boli zamerané na protidrogovú prevenciu. Trieda, ktorá získala najviac bodov bola odmenená.

Žiaci ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa zapojili do reklamnej kampane boja proti fajčeniu. Jednotlivé ročníky spracovali plagáty s touto témou, ktoré sú vystavené v priestoroch školy. Žiaci tak majú možnosť stále vidieť, aké zhubné následky má fajčenie na ľudský organizmus.

Žiaci 1. a 2. roč. absolvovali dňa  19.5.2016 koncoročný výlet do Budatínskeho zámku, kde si prezreli doteraz zrenovovanú časť a prešli sa po zámockom parku. Potom sa presunuli do detského zábavného centra Kongo v Žiline.

                                                                                                        N.Chudejová

8.5.2016 sa v Jablonovom uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. S kultúrnym programom sa predstavili žiaci 1.a2.ročníka.

                   N .CHudejová

Dňa 15.apríla sa žiaci 8.ročníka s triednou učiteľkou zapojili do 20.ročníka celoslovenskej zbierky Dňa narcisov 2016. Formou školského rozhlasu informovali všetkých žiakov našej ZŠ o spomínanej akcii. V piatok vyzbierali príspevky od žiakov a ostatných zamestnancov školy. Pridali sa k nim aj ochotní ľudia z obchodu, pošty, OÚ v Súľove, OÚ v Jablonovom i MŠ v Jablonovom. Spoločne sme vyzbierali 152 eur ( prekonali sme aj minuloročnú zbierku ).

Všetkým prispievateľom ďakujeme.                                               

Mgr. J. Tarhajová

                                Dňa 13. 4. sa žiaci I. a II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu. Miroslav Bruise Žilka im ukázal, že v každom z nás je skrytý nejaký talent. Žiaci si mohli pozrieť niekoľko zaujímavých choreografií, ktorými tento tanečník potešil divákov v rôznych talentových súťažiach nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Počas koncertu sa mohli zapojiť do tancovania aj samotní žiaci a naučiť sa niekoľko tanečných krokov. Koncert sa im veľmi páčil, preto ho v závere ukončili veľkým potleskom.

                                                                                                         Mgr. Kalabusová

                                                                                                          apríl 2016

Aj tomto školskom roku sme sa zapojili do viacerých matematických súťaží. Úspešní riešitelia školských kôl reprezentovali našu školu v okresných kolách:

Pytagoriáda-okresné kolo

     1. miesto: Romana Čičková  - kategória P4

     1. miesto: Samuel Tarhaj - kategória P7

Matematická olympiáda -okresné kolo

     2. miesto: Samuel Tarhaj (7. ročník)

Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších ročníkoch.

                                                                       Mgr. Gabriela Rosová

apríl 2016

 

Už takmer mesiac sa na nás usmievajú hrejivé lúče jarného slnka.Príroda sa prebúdza a pozýva do lesa, na lúky. O tom, čo si všímať v prírode v tomto období, porozprával žiakom 5. a  6. ročníka našej školy 19.4.2016 pracovník CHKO Strážovské vrchy Mgr. Peter Pajger. Z jeho rozprávania, ktoré doplnil autentickými fotografiami a videami, sme sa dozvedeli veľa nového zo života živočíchov v Strážovských vrchoch.

Po besede sa tretiaci a štvrtáci spolu s ochranárom vybrali na turistickú vychádzku náučným chodníkom v Súľovských skalách. Obdivovali kvety skál, súľovské bukové lesy a reliéf tvorený zlepencom.

Pekné počasie a pútavé rozprávanie o prírode boli odmenou pre všetkých.

Ďakujeme za prednášku a zaujímavú vychádzku do blízkeho známeho - neznámeho okolia.

         Mgr. M. Škuláňová

apríl 2016

                                                                                                                                                                         Mesiac marec patrí každý rok knihám - pozornosť sa venuje najmä úcte k týmto písomným prameňom. Žiaci sa oboznamujú so zákutiami knižníc, neľahkou prácou knihovníčok, spisovateľov či ilustrátorov. Aj tohtoročný marec sme na našej škole venovali knihám. Žiaci ich nielen čítali, no pokúsili sa ich aj ilustrovať. Ako si deti predstavujú Janka Hraška či Marušku z rozprávky Soľ nad zlato si môžeme pozrieť na nástenke prác detí, ktorá zdobí spoločné priestory školy.

                                      Mgr. Kalabusová

apríl 2016