Dňa 16.1. a 17.1. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise. Zúčastnilo sa 28 žiakov.

Zúčastnení chlapci: 

- 6. ročník: Šimon Kamas, Šimon Kuriš, Alexander Sakala, Matúš Čička

- 7. ročník: Samuel Čička, Dominik Hrehor, Juraj Pištek, Samuel Šefara

- 8. ročník: Timotej Čička

- 9. ročník: Samuel Tarhaj, Peter Hanulík, Martin Tarhaj, Jakub Kereš, Matúš Smatana, Patrik Ďurajka, Matúš Bubla, Pavol Hrivo, Adam Maslík, Adam Tvrdý, Lukáš Húdek, Jakub Paur, Patrik Kremeň, Samuel Škritek

 

Výsledky - chlapci:

1. miesto Adam Tvrdý

2. miesto Samuel Šefara

3. miesto Pavol Hrivo

4. miesto Matúš Bubla

5. miesto Lukáš Húdek

 

Výsledky – dievčatá:

1. miesto Katarína Smatanová  8.roč.

2. miesto Veronika Rantúchová 8. roč.

3. miesto Kristína Rantúchová 9.roč.

4. miesto Romana Čičková 6. roč.

5. miesto Emma Kudelčíková 9.roč.

Blahoželáme.

 

Okresné kolo v bedmintone sa konalo dňa 26.10.2017 na gymnáziu v Bytči. Úspešne nás reprezentovali žiaci 9. ročníka Adam Tvrdý, Lukáš Húdek, Kristína Čičková, Natália Danížková.

Výsledky: - družstvo chlapcov vybojovalo krásne 2. miesto

                  - družstvo dievčat vybojovalo krásne 3. miesto

Blahoželáme vám a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

V dňoch 16. a 17.10. 2017 prebiehalo v Jablonovom školské kolo v bedmintone. Účasť bola veľká, čo nás veľmi potešilo. Spolu sa ho zúčastnilo 40 žiakov II. stupňa z toho 26 chlapcov a 14 dievčat.

Zúčastnení chlapci:  - 5. ročník: Adam Hanulík, Peter Baláž, Matej Majtán

                                 - 6. ročník: Šimon Kamas, Šimon Kuriš, Alexander Sakala,

                                                    Tobias Beroš, Matúš Čička

                                   - 7. ročník: Samuel Čička, Dominik Hrehor, Marek Pistovčák,   

                                                      Juraj Pištek, Štefan Galo, Samuel Šefara

                                   - 9. ročník: Samuel Tarhaj, Peter Hanulík, Martin Tarhaj, Jakub Kereš,

                                                      Matúš Smatana, Patrik Ďurajka, Matúš Bubla, Jakub Paur

                                                      Adam Maslík, Adam Tvrdý, Lukáš Húdek, Pavol Hrivo

Zúčastnené dievčatá: - 5 ročník: Laura Galová

                                   - 6. ročník: Sandra Hrehorová, Romana Čičková, Laura Danížková

                                   - 7. ročník: Dominika Majtánová, Veronika Karasová

                                   - 8. ročník: Ema Danížková, Katarína Smatanová, Sabína Čičková,

                                                      Ivana Tabačíková, Veronika Rantúchová

                                  - 9. ročník: Kristína Čičková, Natália Danížková, Kristína Rantúchová

Po niekoľkých hodinách vyrovnaných súbojov nakoniec zvíťazili:

                                     Chlapci                                    Dievčatá

       1. miesto             Adam Tvrdý                        Kristína Čičková

       2. miesto             Lukáš Húdek                       Natália Danížková

       3. miesto             Jakub Paur                          Kristína Rantúchová

Všetkým zapojeným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

V krajskom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo 10.10.2017 v Liptovskom Mikuláši, našu školu v silnej konkurencii reprezentovali Pavol Hrivo, Natália Tabačíková, Karin Staríčková, Veronika Rantúchová.

Výsledky: - Pavol Hrivo pretekal v kategórii jednotlivcov a dobehol na 19. mieste

- dievčatá súťažili v kategórii družstiev, skončili na 10. mieste

Naším bojovníkom ďakujeme a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

Okresné kolo v cezpoľnom behu sa uskutočnilo dňa 05.10.2017 v Bytči. Úspešne nás reprezentovali Pavol Hrivo, Adam Maslík, Samuel Šefara, Natália Tabačíková, Karin Staríčková, Veronika Rantúchová.

Výsledky:

- v kategórii jednotlivcov zvíťazil Pavol Hrivo – 1.miesto

- v kategórii družstiev sa dievčatá umiestnili na 1. mieste a chlapci na 4. mieste.

Všetkým naším reprezentantom ďakujeme a blahoželáme im.

Opäť nastalo fašiangové obdobie, ktoré je charakteristické rôznymi plesmi, karnevalmi, sprievodmi masiek a pod. Dňa 9. 2. 2018 sa KD v Súľove premenil na zázračnú miestnosť plnú karnevalových masiek (rozprávkových bytostí, športových fanúšikov...). Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží, v ktorých mohli získať sladkú odmenu.

Špeciálna porota hlasovaním určila 10 naj... masiek. Udelený diplom bol pre víťazov tým najkrajším ocenením. Sladkú odmenu si okrem ocenených odniesol každý účastník. Veľké poďakovanie patrí aj rodičovskému združeniu, ktoré zabezpečilo sladké odmeny. O dobrú náladu a vynikajúcu hudbu sa postarali žiaci 9.ročníka.

Foto vo fotogalérii...

     Streda opäť patrila zvieratám. Štvrtého októbra si  pripomíname Svetový deň zvierat. Tento deň je zároveň sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna zvierat a chudobných.
Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudí k živočíšnej ríši. Deviataci pri tejto príležitosti predstavili žiakom svojich domácich miláčikov (korytnačku a škrečka), porozprávali im o starostlivosti a ich potrebách. Okrem toho bola vyhlásená aj triedna súťaž. Žiaci si mali priniesť nejaký predmet, ktorý znázorňoval živočícha (mohlo to byť plyšové zvieratko, kľúčenka, knižka, peračník a pod.). Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa počas prestávok hrali s týmito ,, zvieracími kamarátmi ".
      Zorganizovali sme aj  finančnú zbierku pre opustené a zranené zvieratá. Spoločnými silami sa vyzbieralo 65 eur, ktoré budú zaslané do Záchrannej stanice v Zázrivej. Touto cestou sme chceli upozorniť na neohľaduplnosť ľudí k týmto nemým tvorom a poukázať na dôležitosť spolužitia človeka a zvieraťa.


Všetkým prispievateľom ĎAKUJEME :D

Foto vo fotogalérii ...

       V stredu 27. septembra 2017 si žiaci našej školy, rovnako ako mnohé školy na Slovensku, pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka  a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
       Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj niekoľko minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.
        Pretože deti rady súťažia, opäť sme vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU ŠKOLY. V tento deň si mali žiaci priniesť mliečnu desiatu a zvieratko, ktoré nám dáva mlieko (kravu, kozu, ovcu). Po splnení úloh im boli pridelené jednotlivé body.

       Jar je tu.  Spievajú  vtáky, rozkvitajú lúky, pučia stromy, oddýchnutá zem sa prebúdza po zime. Krajina sa oblieka  do zelenej  farby – farby nádeje a nového života.

       Jar nakukla aj do našej školy. Dvere jej pootvorili šikovné deti a ona im pomohla pri tohtoročnom jarnom tvorení na hodinách výtvarnej výchovy, techniky a sveta práce. Vyskúšali  sme si rôzne techniky zdobenia kraslíc, pracovali s korálikmi, prírodninami, papierom či farbami. Využili sme aj odpad. Plastové fľaše nám poslúžili ako kvetináče pri siatí rôznych  druhov zŕn.

       Výstavka prác žiakov dôstojne  zdobí vstupnú časť budovy našej školy.  Svedčí o zručnosti a šikovnosti mnohých našich žiakov.

Okresné kolo matematickej olympiády

V okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa konalo 4. apríla 2017, nás reprezentovali dvaja žiaci 8. ročníka. Krásny výsledok dosiahol Samuel Tarhaj, ktorý sa umiestnil na 1.-2. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

 

 

Okresné kolo Pytagoriády

Úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda  postúpili do  okresného kola . Konalo sa  14. a 15. marca  2017 v CVČ Bytča. O poradí žiakov rozhodovali správne vyriešené úlohy a rýchlosť ich riešenia.

V okresnom kole sa najlepšie umiestnila žiačka 4. ročníka, Rebeka Maslíková, ktorá v kategórii P4 obsadila 1. miesto.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazke blahoželáme k úspechu!

 

21. ročník Dňa narcisov

Aj tento rok vytvorili žiaci 8. ročníka hliadky dobrovoľníkov, aby urobili zbierku pre Ligu proti rakovine.

V piatok, 7. apríla, si všetci prispievatelia pripli na odev žltý narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory. 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore sme v tomto školskom roku vyzbierali 110 eur.

Foto vo fotogalérii...

               Voda je drahocenná a pre všetky živé organizmy na Zemi ničím nenahraditeľná surovina. Sprevádza nás počas celého života.  Ešte stále ju považujeme za samozrejmosť a zdá sa, že si neuvedomujeme jej vzácnosť.  Voda je život. Jej celosvetový význam je zakotvený  aj vo vyhlásení OSN, ktorá 22. marec určila za Svetový deň vody.                                      Pri tejto príležitosti a v rámci plánu environmentálnych aktivít na školský rok 2016/2017 sa 23.03.2017 šiestaci a siedmaci stretli  na poučnej besede o vode.  Pán Ing. Jozef Vrábel, pracovník Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina, žiakom vysvetlil a názorne priblížil zložitú „cestu kvalitnej pitnej vody“, ktorú očakávajú  obyvatelia, priemysel, poľnohospodári.  Spoločné stretnutie bolo  spestrené  vedomostným kvízom o vode. Najlepší  traja riešitelia boli na záver  odmenení  vecnými  cenami od spoločnosti SEVAK, a.s.