V dňoch 26. 1. – 1. 2. 2017 sa žiaci 6. – 8.ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. V lyžiarskom stredisku Makov si pod vedením skúsených inštruktorov vyskúšali svoje lyžiarske schopnosti. Počasie nám prialo. Slniečko svietilo. Menej zdatní i skúsení lyžiari si posledný deň vychutnávali upravenú zjazdovku a tešili sa z rôznych súťaží. Po absolvovaní slalomu získali vytúžený diplom.  Žiaci sa vrátili domov spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.

 

Foto vo fotogalérii... 

 

Dňa 21. 02. 2017 sa u nás konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Účasť na ňom bola veľmi veľká. Spolu sa ho zúčastnilo 25 žiakov z 1. a 2. stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Všetci súťažiaci boli veľmi pekne pripravení. Počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra, ktorú riadila odborná porota, ktorá mala neľahkú úlohu  - vybrať v každej kategórii troch najlepších recitátorov. Po dlhšej porade sa pani učiteľky dohodli na nasledujúcich víťazoch:

I. kategória

1. miesto – Katarína Hofericová – 4.r.

2. miesto – Peter Baláž – 4.r.

3. miesto – Sára Kerešová – 3.r.

II. kategória

1. miesto – Alexander Sakala – 5.r.

2. miesto – Juraj Butko - 6.r.

3. miesto – Marek Pistovčák (próza) – 6.r.

                   Matúš Čička (poézia) – 5.r.

III. kategória

1. miesto nebolo udelené

2. miesto - Natália Danížková (8.r.)  

3. miesto -  Veronika Rantúchová (7.r.)

Výhercom srdečne blahoželáme. Víťazi  prvých miest nás budú ďalej reprezentovať v okresnom kole v Bytči. Dúfame, že i tam sa im bude dariť.

Foto vo fotogalérii...

                  Medzi najkrajšie literárne súťaže patrí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Svoje vie o tom aj naša žiačka Karin Staríčková, ktorá nás dňa 24. 2. reprezentovala v krajskom kole tejto súťaže. Síce nezískala vzácne ocenenie, aj tak jej patrí  vďaka za nádherný prednes povesti zo Súľova.  Preukázala svoje recitačné schopnosti a odchádzala s dobrým pocitom. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu starodávnych povestí, krásy slova a prednesu.

Dňa 12. 1. 2017 sa dvaja žiaci našej školy, víťazi školského kola súťaže Šaliansky Maťko, zúčastnili okresného kola tejto súťaže. Piatak Alexander Sakala sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste. Siedmačka Karin Staríčková získala v Bytči krásne 1. miesto. Postúpila do krajského kola v Žiline. Obidvom úspešným recitátorom povestí úprimne blahoželáme.

Žiaci 6. - 8. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik.  V dňoch 2. - 4. 11. si svoje plavecké schopnosti , zdatnosť a vytrvalosť preverili v útulných priestoroch plavárne v Považskej Bystrici. Počas výcviku sa im venovali tri trénerky, ktoré dohliadali na správny spôsob plávania. Cieľom bolo zvládnuť viacero plaveckých štýlov a jeden plavecký štýl tak, aby preplávali dlhšiu vzdialenosť technicky správne a so štartovým skokom. Výcvik sa deťom veľmi páčil. Až najbližšia letná sezóna preverí ich nové plavecké schopnosti.

Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali 25. októbra pútavou formou výchovný koncert. Umelecká agentúra LETart production nám ponúkla zábavný interaktívny koncert s názvom "Dr. Zembolí". Boris Lettrich spevák zo skupiny AYA a Peter Miháľ bubeník Tomáša Bezdedu spolu so žiakmi hľadali spôsoby, ako jednoducho, malými krôčikmi dokážeme liečiť našu Zem. Bol to koncert plný poučných textov a veselých pesničiek so zameraním na ekológiu a environmentálnu výchovu. Veríme, že pre našich žiakov bol tento výchovný koncert prínosom.

Foto vo fotogalérii...

Od 4. - 7. októbra žiaci 2., 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Považskej Bystrici. Plavecký kurz prebiehal pod vedením troch profesionálnych tréneriek. Ich zodpovedný prístup k deťom sa nám veľmi páčil. Ku každému z detí pristupovali individuálne. Na začiatku absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznámili sa s vodným prostredím. Hravou formou skúšali rôzne spôsoby dýchania. Ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach. Učili sa rôzne plavecké štýly (kraul, znak). V posledný deň kurzu bolo všetkým jasné, že voda nie je strašiakom. Každé dieťa predviedlo, čo sa naučilo. Splnili cieľ - zaplávať jedným plaveckým štýlom čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si hrdo priniesli "mokré" vysvedčenie.

Ďakujeme ZRPŠ za financovanie autobusovej dopravy. 

Foto vo fotogalérii...

Dňa 20.9.2016 sa uskutočnilo školské kolo v cezpoľnom behu. Zúčastnili sa ho žiaci 7., 8. a 9. ročníka.

Vyhodnotenie:

 

Kategória dievčatá: 1. miesto Katarína Smatanová 7. ročník

                                2. miesto Karin Staríčková 7. ročník

                                3. miesto Natália Tabačíková 8. ročník

Kategória chlapci: 1. miesto Filip Kereš 9. ročník

                              2. miesto Sebastian Bučo 7. ročník

                              3. miesto Pavol Hrivo 8. ročník

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

V piatok 23.9.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu v Súľove. Reprezentovali nás: 7. roč. - Karin Staríčková, Sebastian Bučo,

                                 8. roč. - Lucia Búšovská, Natália Tabačíková, Adam Maslík,

                                 9. roč. - Filip Kereš.

Všetkým ďakujeme.

 

Jesenné dni priniesli pestrú paletu farieb aj do našej školy. Práce a vtipné výrobky s tematikou jesene  žiaci vytvorili nielen pod vedením pani učiteliek, ale aj samostatne doma. Všetkým patrí veľké poďakovanie za usilovnú prácu.   Foto vo fotogalérii...


 

Pekné jesenné počasie sme s deťmi z 1. stupňa využili na "Cvičenia v prírode". Žiaci 3. a 4. ročníka sa vybrali smerom do Jedľovníka. Po ceste zdolávali prírodné prekážky. Najväčšou radosťou bola hra s prírodninami. Cez potok vytvárali z dreva mosty, z kameňa priehrady a tým pomohli aj lesníkom vyčistiť danú oblasť od polámaných konárov.

Foto vo fotogalérii...

 

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Hlavnou úlohou tohto dňa je dôležitosť pitia mlieka u detí. Preto sme aj my na našej škole zorganizovali akciu k tomuto dňu. Naše pani kuchárky pre všetkých žiakov pripravili štyri druhy nátierok a štyri druhy rôzne ochutených mliek. Najstaršie žiačkynaaranžovali taniere a ochutnávka sa mohla začať. Vrámci celoškolskej súťaže mali žiaci ešte 3 úlohy:  

1. úloha - mať oblečené biele tričko

2. úloha - mať mliečnu desiatu

3. úloha - vytvoriť triednu kuchársku knihu (recepty obohatené o mliečne produkty)

Foto vo fotogalérii...

 

 

 

 


 

Aj v tomto školskom roku žiaci 9.ročníka absolvovali previerku vedomostí Testovanie 9. Zúčastnili sa  všetci 18 žiaci. Priebeh testovania kontrolovala aj pracovníčka štátnej školskej inšpekcie. Žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy:

slovenský jazyk a literatúra        78,4%                   (celoslovenský priemer – 62,6%),

matematika                              71,1%                   (celoslovenský priemer – 52,8%).

Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a body za výsledky v Testovaní 9 im pomohli  pri prijatí na stredné školy.  Všetci žiaci boli prijatí v prvom kole prijímacieho konania na nimi vybrané maturitné odbory.

Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov.

13. septembra 2016 sme sa zapojili do celoeurópskej akcie - "Európsky týždeň športu". Počas dňa boli pripravené pre žiakov tieto aktivity.
"Hýbeme sa na kolesách" - dopravná výchova s Mestskou políciou z Bytče, kde sa deti naučili základy cestnej premávky pri používaní bicyklov a kolobežiek.

"Beh Terryho Foxa"- bežecké podujatie na počesť Terrance Stanleyho Foxa, ktorému v 18-tich rokoch diagnostikovali rakovinu kostí a amputovali pravú nohu.

"Jesenná olympiáda" - športové súťaženie detí jednotlivých tried.

Na konci náročného dňa všetci žiaci získali za svoj športový výkon účastnícky list.

Mgr. A. Frniaková

Foto vo fotogalérii...

 

 

Po dvojmesačnom leňošení žiakov sme 5. septembra opäť otvorili brány našej školy.  Všetkých prítomných srdečne privítal riaditeľ školy RNDr. Ján Mekiňa. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnili aj starostovia obcí  Jablonové a Súľov - Hradná. Po príhovoroch patrilo pódium v KD Súľov našim najmenším - prvákom.  Keď splnili malé úlohy a  predniesli prvácky sľub, boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy. 

Milí žiaci,  pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, prajeme vám šťastné vykročenie do školského roka 2016/2017 na našej škole.

Mgr. A. Frniaková

Foto vo fotogalérii...

V šk.roku 2016/17 sme sa prihlásili do týchto športových súťaží: cezpoľný beh, vybíjana najml.žiakov a vybíjaná mladších žiačok, bedminton chlapci a dievčatá, stolný tenis, basketbal chlapci, florbal dievčatá a chlapci,malý futbal -mladší žiaci, starší žiaci, staršie žiačky, najmladší žiaci, hádzana dievčatá, streľba zo vzduchovky., dni športu. Týmto umožňujeme našim žiakov veľa športovať, reprezentovať seba i školu, porovnávať svoje športové výkony s inými deťmi a samozrejme  posiľňovať sebadôveru, úctu k súperom a občas aj pocit víťazstva.

V tomto školskom roku sme mali opäť niekoľko šikovných hlavičiek a poslušných jazýčkov, ktoré nás pekne reprezentovali nielen v školských a okresných kolách, ale aj v krajskom kole.

Olympiáda zo SJL

Najúspešnejšia bola v tomto roku v školskom kole Soňa Smatanová, žiačka 9. ročníka, ktorá našu školu úspešne reprezentovala aj v okresnom kole, kde získala pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj na strednej škole.

Šaliansky Maťko

Najkrajšie povesti z nášho okolia sme si mohli vypočuť 15. 12. 2015. V školskom kole sa umiestnili:

I. kategória – Katarína Hofericová 1. miesto

II. kategória

1.  miesto – Samuel  Šefara

2.  miesto – Marek Pistovčák

3.  miesto – Dominika Majtánová

III.  kategória

1.   miesto – Karin Staríčková

2.   miesto – Kristína Čičková

3.   miesto – Zuzana Košteková

Žiaci, ktorí získali prvé miesto, nás ďalej reprezentovali v okresnom kole v Bytči. Krásne 2. miesto získala Katarína Hofericová a 3. miesto Karin Staríčková. Dievčatám srdečné blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.

 

Hviezdoslavov Kubín

Do tejto asi najznámejšej súťaže prednesu poézie a prózy sa celkovo zapojilo 21 žiakov . Vypočuli sme si známe i menej známe príbehy hrdinov, ktoré prežívali rôzne etapy svojho života, ale i nádherné opisy prírody. Najkrajšie prednesy boli ocenené umiestnením i potleskom.

I.  kategória

1.  miesto – Katarína Hofericová

2.  miesto–  Zuzana Backová 

3.  miesto—Alex Sakala

II. kategória

1.   miesto – Marek Gajdoš

2.   miesto– Veronika Rantúchová

3.   miesto – Sabína Čičková

III. kategória

1.   miesto – Eliška Galová

2.   miesto – Natália Danížková

3.   miesto – Rastislav Brigant

Všetkým umiestneným blahoželáme a želáme veľa úspechov a chuť recitovať aj v ďalších ročníkoch .