Vedúci zamestnanci:

RNDr. Ján Mekiňa 

­    riaditeľ školy

Mgr. Anna Bušfyová

­    zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 

­   

Mgr. Iveta Maceková

­    zástupkyňa RŠ pre MŠ

Mária Jakubíková

­    vedúca ŠJ Súľov – Hradná a ŠJ Jablonové

 

Pedagogickí zamestnanci:

Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

2.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

3.       ročník:                  Mgr. Natália Chudejová

4.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

5.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

6.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

7.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

8.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

9.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

 

bez triednictva:           Mgr. Jozefína Novotná

 

učitelia NAV:               Mgr.Katarína Hrabovská, Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

 

vychovávateľka ŠK:                 Jarmila Csefalvayová

 

správca siete:              Mgr. Richard Hromec

Nepedagogickí zamestnanci:

Školníčka:           Zuzana Hrabovská

Upratovačky:     Petronela Kocianová

                               Anna Galová

Údržbár:              Michal Smatana

Kuchárky:           Margita Krajčiová

                               Erika Hrabovská

                               Monika Hrabovská

                               Anna Galová