Vedúci zamestnanci:

RNDr. Ján Mekiňa 

­    riaditeľ školy

Mgr. Anna Bušfyová

­    zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 

­   

Mgr. Iveta Maceková

­    zástupkyňa RŠ pre MŠ

Mária Jakubíková

­    vedúca ŠJ Súľov – Hradná a ŠJ Jablonové

 

Pedagogickí zamestnanci:

Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

2.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

3.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

4.       ročník:                  Mgr. Natália Chudejová

5.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

6.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

7.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

8.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

9.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

 

bez triednictva:           Mgr. Petra Novosadová

 

učitelia NAV:               Mgr.Miriam Hrabovcová, Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

 

vychovávateľka ŠK:                 Jarmila Csefalvayová

 

správca siete:              Mgr. Richard Hromec

Nepedagogickí zamestnanci:

Školníčka:           Zuzana Hrabovská

Upratovačky:     Petronela Kocianová

                               Anna Galová

Údržbár:              Michal Smatana

Kuchárky:           Margita Krajčiová

                               Anna Majtánová

                               Monika Hrabovská

                               Anna Galová